zondag 14 maart 2010

7/3 Onderwijs

In Thailand, kan het leven van een leerling of leerkracht heel verschillend zijn naargelang de school waar je naartoe gaat. Mijn school wijkt in meerdere aspecten af van Philippe’s school.
Algemeen gezien, is het niveau van het onderwijs in deze streek een stuk lager dan in andere streken in Thailand. Dit betekent concreet dat een jongere uit deze streek het aan een universiteit van Bangkok een heel moeilijker zal hebben dan iemand uit een andere streek gewoon omdat hij een (groot) stuk van de leerstof mist.
Van Udom hadden we in België reeds gehoord dat de ‘final exams’ (voor de grote vakantie van april) zouden plaats hebben op 10 maart. Wij zouden daarna elk in onze school, ’s morgens een Engels kamp geven en (hopelijk)’s namiddags met de leerkrachten werken.
Groot was mijn verbazing toen ik maandagmorgen op school aankwam.
Vrijdag heeft de directeur van mijn school blijkbaar op vraag van één leerkracht beslist om deze week vrij te geven aan 4 studiejaren en deze week slechts 3 dagen examens af te nemen van 2 van de 6 studiejaren. Begin volgende week volgen dan 3 examen dagen voor de andere 4 jaren. Dit betekent een week vakantie voor de leerlingen terwijl de ouders amper/niet op de hoogte zijn; frustratie alom bij 3 van de 4 leerkrachten Engels in ieder geval.
De directeur van de school blijkt ook heel vaak afwezig te zijn. Niemand weet dan waar hij is want een agenda houdt hij niet bij. Als het echt dringend is moet hij gebeld worden…Moet het nog gezegd dat ook leerkrachten onaangekondigd afwezig blijven? Wat dan met de leerlingen gebeurt is mij nog een raadsel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten