maandag 12 april 2010

2/4 Nationale symbolen

De olifant is de trots van Thailand. Overal zie je olifanten afgebeeld en zoals gisteren gezegd komt de koning tussen wanneer iets dramatisch met zo’n dier gebeurt. Bij het zware verkeersongeval was het de koning zelf die beval dat het dier zo vlug mogelijk door het leger diende bevrijd en vervoerd te worden naar het olifantenhospitaal …

Meteen hebben we ook het verband gelegd met een ander nationaal symbool, koning Bumibol. Hij is de langst regerende koning ter wereld (meer dan 60 jaar). Alle Thai die wij hebben ontmoet waren eensgezind vol lof over hun koning. Hij is de ‘vader’ van het vaderland. Zijn moreel gezag staat buiten alle discussie. Zijn portret is werkelijk overal aanwezig, op straat en in de huizen. Een ereboog met zijn foto en de foto van de koningin vind je over iedere ingangsweg van de stad. Talloze bermen werden her en der verbreed voor reuzengrote foto’s van zijne majesteit omrand met goud. Mem’s ogen worden nat als ze over haar koning begint te vertellen. Ze slaat op haar hart en roept ‘oh I love my king’.

Hij heeft ook bijzondere machten zoals het olifantenvoorval al aanduidde.

Zo was een tijdje geleden ook een voorval met een ander nationaal symbool, de tuktuk. Deze driewielige tweetakt-motor zie je overal in de steden rondrijden als taxi. Omwille van de geluidshinder en de vervuilende motor, besliste de regering deze tuktuk’s te verbieden … tot een koninklijk ingrijpen de tuktuk redde.

Vandaag lijkt de koning, die zwaar ziek is,nog een van de weinige instellingen te zijn die de eenheid onder de Thai kan terugbrengen. Op het politiek niveau is er blijkbaar een diepe verdeeldheid. De democratisch verkozen regering is twee jaar geleden moeten terugtreden omwille van corruptie van zijn eerste minister (Taksin, een succesvol telecom-industrieel die desondanks een ‘rode’ strekking zou hebben) en massaal protest van de ‘gele beweging’ (blijkbaar vooral de middenklasse uit de steden en jongeren), gesteund door de militairen (een belangrijke factor in Thailand). Sinds enkele weken is een rode beweging op gang gekomen die Taksin, die nu in Dubai verblijft, terug aan de macht wil.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten