maandag 12 april 2010

6/4 Leven zonder grenzen


Voor we afreisden was er het onbekende en een beetje koudwatervrees.
Toen we ons kandidaat stelden overheerste een ander gevoel, het gevoel dat de tijd rijp was om hier ons steentje bij te dragen. Nu, 5 weken na ons vertrek uit België, kunnen we zeggen dat werken als vrijwilliger in de Isaan-regio een unieke ervaring is. Je wordt meegezogen in een andere wereld. Hoewel alles vliegensvlug voorbij is, heb je het gevoel dat je even uit de maalstroom bent gestapt en de tijd stilstaat in een bad van intense indrukken en ontmoetingen. Door te werken als vrijwilliger verleg je voor een stuk je grenzen en je exploreert nieuwe vaardigheden. De vermoeidheid en de warmte neem je er bij. stilaan merk je dat je meer en meer betrokken raakt bij het leven en welzijn van de Thai, teachers en leerlingen. Meer en meer bekruipt je het gevoel dat je achter deze ervaring geen punt kan zetten maar enkel drie puntjes … . Dit hadden we niet verwacht.

Achter dit kleurenpallet van ervaringen, indrukken en ontmoetingen ontdek je tenslotte nieuwe dimensies en inzichten. Deze zijn moeilijk onder woorden te brengen. Een tekst uit het boek ‘Oosterse filosofie’ van Ulrich Libbrecht (pag.177-178), verwoordt dit nog het best.

Ex oriente Lux? Heb ik met dit alles geprobeerd aan te tonen dat het licht uit het Oosten komt en dat het heil en de toekomst van de westerse beschaving in het Oosten te vinden is? Een Engelse spreuk zegt: “Too far east is west” – loop je steeds door in de richting van het oosten, dan kom je vanzelf weer in het westen terecht. Het betekent dat er uiteindelijk maar één beschaving is: de beschaving van de wereld. Wel zijn er veel verschillen in intonaties – en het postmodernisme legt het zwaarste accent op die verschillen – maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en delen we een gemeenschappelijke dieptestructuur. Daarom moet elke wereldbeschouwing een beschouwing zijn die betrekking heeft op de hele wereld. De zon komt inderdaad nog altijd op in het oosten, maar ze nestelt zich daar niet. Ze verlaat het Morgenland en begeeft zich naar het Middagland van India en de islam. Uiteindelijk komt ze aan het Avondland. Ze integreert in haar licht alles wat des mensen is. Daarom was de Aufklärung als specifiek Europees verschijnsel in feite enkel een lokale gebeurtenis; maar evengoed was de ‘Untergang des Abendlandes’ slechts de kroniek van een bedreigd gehucht. Vanuit een mondiaal perspectief heeft het geen zin zich af te vragen waar het culturele zwaartepunt van de wereld ligt, het ligt in wezen overal.
Zo is de wereldkunst de kunst van de wereld: de Chinese schilderkunst van de draak, de islamitische kunst van het kristal, de westerse kunst van de verbeelding … het is allemaal taal van de mensheid. Zo is de wereld van de religie onze confrontatie met het bestaansmysterie: natuurmystiek in China, transcendente mystiek in het boeddhisme, zuiver monotheïsme in de islam, universele liefde in het christendom.
De bijdrage van het Oosten bestaat vooral in de sacraliteit van de natuur in het taoïsme, en de zuivere mystiek van het boeddhisme: dit zijn lichtbundels die schijnen in onze westerse nacht. Want de westerse cultuur heeft precies in die domeinen haar gebreken. Dit betekent niet dat deze dimensies er niet voorkomen, maar ze leiden er een verkommerd bestaan. Als ik op mondiaal niveau wil leven met een wereldwijde blik van eerbied en liefde, dan moet ik de zwakke dimensies in mijn eigen leven uitbouwen. Meer kan ik niet doen, want de groei van een cultuur is een uiterst langzaam verlopend proces, maar ik kan een kei in de rivier verleggen. Eenmaal komt de tijd dat de wereldvrede van ons zal eisen dat wij meer ontwikkelen dan een legalistische tolerantie; want de splijtende krachten van de wereld zijn niet het fundamentalisme, maar evenzeer de logica van haat en wraak. De mechanismen van onderdrukking zullen zich handhaven zolang wij geloven in de valse stelling dat kennis recht geeft op macht. We mogen nooit uit het oog verliezen dat elke religie de taak heeft, niet de waarheid te verdedigen met de wapens in de vuist, maar de liefde te prediken vanuit de eigen diepe ontroerbaarheid door de noden van vele mensen.
Een Japanse spreuk zegt: ‘Het kan de berg niet schelen langs waar je hem beklimt’, alleen op het klimmen komt het aan. En wat is er natuurlijker dan dat iedereen opklimt vanuit het dal waarin hij geboren is? Als de verschillende culturen, religies en filosofieën elkaar dan ontmoeten op de top van de berg, zullen ze zich realiseren dat ze al altijd hetzelfde doel hebben nagestreefd.
‘Ego mundi civis esse cupio, ik verlang een burger van de wereld te zijn’, zei Erasmus. Laten we dat verlangen met hem delen. De wereld is echter geen abstractie, het is de levende mensheid : huid en haar kunnen verschillen, de kledij kan anders zijn, de taal vreemd en de godsdienst onbegrijpelijk … maar alle mensen hebben hetzelfde hart, vol hoop en dromen, vol lijden en pijn, vol liefde en verdriet, maar vanuit zovele ogen kijkt mij het Grote Mysterie aan: de mensheid is de God met duizend ogen.’

6/4 Afscheid van Kung en Mem en haar gezin


Deze morgen vertrokken we. De intense manier waarop we hebben samengeleefd met Mem en haar familie en ook met sommige leraressen, zoals Kung (die nog vlug is langsgekomen om afscheid te nemen), maakt het afscheid moeilijk. Hun generositeit was groot. Ze stelden hun huis ter beschikking, namen ons overal mee naartoe en lieten ons aan hun gevulde tafels zitten. Maar ze hebben ook een stuk van hun hart bij ons gelegd …het onze hebben ze al.

5/4 De laatste lesdag met onze kinderen


We sluiten vandaag ons ‘lesopdracht’ in Isaan af met een lesdag met onze kinderen in de school van Ann. Er zijn ongeveer 20 kinderen van Ann’s school. Er zijn plots ook 11 kinderen opgedoken van de school van Philippe die mee de laatste dag willen meemaken. Onze kinderen, overgekomen vanuit België in het weekend, hebben een spel voorbereid. De sfeer is uitgelaten. Er wordt meer dan ooit spontaan Engels gepraat. Tegen 11 uur gaan we naar de schoolkeuken. Onder de deskundige leiding van Ann helpen de leerlingen (verdeeld in drie groepen, elk onder de leiding van één van onze kinderen) de spaghetti voor de middag klaarmaken. De gretigheid waarmee de kinderen hielpen bij de bereiding van de spaghetti, stak schril af met de appetijt (?) waarmee ze deze opaten. Er was zoiets als een omgekeerde cultuurshock. Voor hen was de spaghetti blijkbaar niet bepaald het lekkerste wat ze in hun leven gegeten hadden. Enkele borden bleven onaangeraakt. Dit verpestte echter de sfeer niet, want in dezelfde uitgelaten sfeer als deze morgen in de les (en met vele geschenkjes en foto’s) werd afscheid genomen, ook van de meeste leraressen. Voor lerares Surapa valt het afscheid moeilijk.

4/4 De inwijding van een monnik


Een lerares heeft ons met onze kinderen uitgenodigd naar een inwijdingsceremonie van een monnik. Zoals eerder gezegd kan iedere Thai een tijd als monnik leven (van enkele weken tot enkele maanden). Dit kan zelfs vanaf de kindertijd. Hierbij moeten ze zich zo’n 200 regels eigen maken.

Luide tranceachtige muziek gebracht door een live orkestje in de laadbak van een pick-up, gaat de autokaravaan vooraf. Vooraan in de karavaan de pick-up waarin de kaalgeschoren en in het wit geklede kandidaat monnik op een erestoel zit. In een eerste fase loopt de ganse stoet 3 maal rond de tempel. Terwijl rond hem de mensen dansend op de repetitieve muziek hun blijheid uiten en af en toe vreugdekreten laten horen, is de kandidaat monnik één en al onbewogenheid. Het contrast is groot. Het is een intense beleving, ook voor ons als buitenstaander.

De ceremonie heeft vele fases die voor ons onbegrijpelijk zijn. Een gedeelte is Boeddhistisch en een gedeelte is Pram. (de vele volkse rituelen die we eerder beschreven hebben) Op een bepaald moment neemt de monnik zijn witte bovenkleed af om vervolgens de oranje monnikspij te ontvangen. Hij trekt zich even terug om terug binnen te komen in zijn nieuwe kleed. De ceremonie wordt afgesloten met een lunch waarop wij worden uitgenodigd. Het was niet alleen een inwijding voor de monnik, maar ook een inwijding in het Boeddhisme (en de Pram) voor onze kinderen.

3/4 Boeddha’s verlichting (bis)


Na deze ceremonie gaan we iets eten in het stadje Prasat. Daarna gaan we terug naar de plaats waar de waterceremonie plaats vond. Daar is er later op de avond een lokaal muziekfestival tegen de achtergrond van een 1000 jaar oude Khmer-tempel. Onderweg komen we voorbij een bijzondere plaats. Van ver zagen we reeds in het donker een fel verlicht groot sprookjeskasteel(?). Het bleek te gaan om een in de vorm van een tempel of paleis opgetrokken structuur verlicht met ontelbare lampen. Irreëel, feeëriek, net Disneyland. Bovenaan in de middelste toren ligt een kist. Overal kraampjes. Er loopt veel volk rond.. Als we verder rijden zien we in de verte boven de stad een mooi vuurwerk. Een rijke inwoonster van Prasat wordt straks gecremeerd …

Een overlijden lijkt hier niet gepaard te gaan met een groot verdriet. Enkele dagen later logeren we recht over de woning van een overledene. Ons ganse verblijf hebben we moeten luisteren naar loeiharde populaire Thaise muziek van 5u15 ’s morgens tot 11 uur ’s avonds. Iedere dag om 8 uur ’s morgens en om 8u’s avonds komen een paar monniken bidden. (Hoe rijker de overledene, hoe meer dagen dit ritueel doorgaat alvorens de overledene gecremeerd wordt). Hun gebeden gaan door dezelfde torenhoge versterkers de lucht in. Bij de dienst van ’s avonds is het straatje verkeersvrij gemaakt en vol gezet met stoelen voor zo’n 200 mensen. De dienst is ingetogen zonder grote treurnis, de mensen zitten stil, hun handen in een wai gevouwen. Terwijl de monniken in de laadbak van een pick-up klauteren om terug te keren naar de tempel, rukken de schotels eten al aan voor het ruim opgekomen publiek en klinkt terstond de populaire muziek weer over de buurt. Het heeft veel weg van een gezellige kermissfeer…

’s Avonds als ik na de laatste douche uit de badkamer kom zie ik in het schemerdonker van de livingruimte waar de chauffeur slaapt die onze kinderen van Bangkok heeft meegebracht, zijn silhouet met gevouwen handen buigingen maken …

3/4 Water, een zegen


Water heeft voor de Thai en hun religie een belangrijke plaats. Ik kan daar al goed inkomen als je weet hoe warm het hier kan zijn en wat water met je kan doen. We zijn nu al aan drie ‘douches’ per dag om op onze positieven te komen. Thai blijken dit ook te doen. In het Boeddhisme is water een symbool voor balans en geluk.

Zaterdag namiddag zien we water weer opduiken in een waterceremonie op het platteland. We worden meegenomen door Mem en een Engelse lerares Kung. Als we toekomen worden we bij het uitstappen meteen verwelkomd met een krans bloemen. We worden uitgenodigd om deel te nemen aan de waterceremonie. Enkele oudere monniken en alle ouderlingen van het dorp zitten in één grote cirkel. Jongere mensen gaan de rij af en gieten met een klein kommetje wat geparfumeerd water in hun open handen om vervolgens wat water over hun wangen te strijken. De ogen van de ouderlingen blinken in hun diepbruine getaande en magere gezichten. Onze kinderen die net zijn toegekomen krijgen letterlijk hun ‘doop’ in het Thaise leven en delen ook water uit. De meeste oudjes besproeien ook de jongeren met water en spreken een wens van geluk uit.

2/4 Voorbij ons verblijf

Op de middag lunchen we samen met de leraressen van Ann in haar school. Even komt nog het cultureel verschil naar boven als het fenomeen ‘ladyboys’ aan bod komt. In mijn klas zaten er twee. Dit is hier een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen. Meer zelfs, de leraressen laten hun appreciatie voor sommige ladyboys blijken omdat die zich zo mooi kunnen opmaken. In het zuiden blijken zelfs schoonheidswedstrijden te bestaan. Bij ons zou dit fenomeen in de carnaval-sfeer zitten.

Vandaag toon ik aan de leraressen van Ann wat zij kunnen doen met internet en nieuwe communicatie-middelen om zichzelf als teacher te verbeteren. Vooral de site van de British Council is zeer nuttig. Allerhande tools en adviezen zijn er terug te vinden, zoals hoe een rollenspel ‘going to the market’ organiseren (inclusief pdf-documenten waarvan de uitprints door de studenten kunnen gebruikt worden). Een evaluatie-score toont wat andere gebruikers vonden van de tool. Een zeer interessante site voor Thai is de site www.howjsay.com . Daarin tik je een woord in en hoor je hoe het woord precies moet worden uitgesproken. Gezien de grote problemen die Thai hebben met uitspraak is dit uiterst nuttig. Enkele leraressen waren opgetogen over de mogelijkheid om via de site www.listen-to-english.com duidelijk verstaanbare gesproken tekstjes te downloaden en op de mobile phone te plaatsen om dagelijks 5 minuten een Engels badje te kunnen nemen via een koptelefoon. Tenslotte is er een mogelijkheid om dagelijks via sms een berichtje te kunnen krijgen met een Engels woord met enige uitleg. De games die ik gebruikte (en waarvan Ann er ook een paar met succes uittestte) zullen via internet aan hen beschikbaar gesteld worden, samen met de foto’s die wij genomen hebben van ons verblijf. We nodigen hen uit om met ons via email in contact te blijven.